Gustavas

Gustavas Ordböcker innehåller både den Svenska ordboken och Engelsk ordbok har tagits fram med enastående sökmöjligheter. Det är t.o.m. möjligt att hitta ord, både svenska och engelska, även om man har skrivit in ordet felstavat. Ett inbyggt program ger förslag på rimliga ord med rätt stavning. Exempel: Om du skriver in ”inaf”, frågar programmet om du menar ”enough”.

Talsyntes

I denna upplaga ingår talsyntes med de svenska rösterna Erik och Elin samt den brittiska Peter från Acapela Group för installation under Windows och Mac. Även svenska ord läses med korrekt uttal när Erik och Elin är installerade. Tydliga och lättfattliga instruktioner medföljer. Enanvändarlicens finns numera både med och utan talsyntes. I övriga licenser ingår talsyntes

 

För ytterligare information, pris och beställning, vänligen kontakta oss på info@tretac.se