Integritetspolicy 2018-10-19T12:02:38+00:00

Integritetspolicy

Introduktion

Mot bakgrund av den nya EU:s allmänna databeskrivningsförordningen 2016/679 (GDPR), som träder i kraft den 25 maj 2018, vill vi ge dig information om de uppgifter vi behandlar.

I denna integritetspolicy informerar vi dig om hur, Tretac AB, 556839-8522, Biblioteksgatan 4, 374 35 Karlshamn, behandlar användarens personuppgifter.

Personuppgiftspolicy

Tretac är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Du kan kontakta oss på info@tretac.se om du har frågor kring det.

Tretac hanterar inga personuppgifter som inte har med något kundavtal eller leverantör att göra. Dom personuppgifter vi i dessa fall har är endast namn och e-postadress, ibland även ett telefonnummer.

Vi lämnar ej ut adresser, telefonnummer, e-postadresser eller andra personuppgifter om våra kunder till tredje man för marknadsföringssyfte, statistisk, bearbetning eller dylikt.

Kunders personuppgifter behandlas konfidentiellt oavsett om de speciellt har begärt detta eller inte.

Hur hanterar vi dina personuppgifter.

Här beskriver vi varför och hur vi behandlar din data och redogör för orsakerna till vår behandling.

Om våra produkter och tjänster;

Licenser och produkter vi säljer.
Svensk Talteknologi vet inte vem som är slutanvändaren på våra produkter. Dvs vi kan inte spåra, lagra eller kontakta slutanvändaren.

Support
Om man kontaktar oss för support har vi endast namn och e-postadress samt ev. telefonnummer till den som kontaktat oss.

Korrespondens, förfrågningar m.m
När vi har korrespondens med kunder och leverantörer så har vi endast namn och mejladress (dataminimering).

Genomgång och rensning av all e-post görs kontinuerligt i våra system och större genomgångar görs varje halvår.

Marknadsföring

Nyhetsbrev
När det gäller nyhetsbrev har vi endast din e-postadress för att kunna skicka ut det till dig.
Om man vill avsäga sig sitt nyhetsbrev finns en länk längst ner på nyhetsbrevet. Klicka på länken, du blir då avanmäld som prenumerant och dina uppgifter tas bort i vårt system.

Rätt att begära information.
Vill du veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig, skicka då en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos oss och även få uppgifter rättade om det skulle vara så.

Denna policy kan komma att ändras på något sätt, senaste uppdateringen ligger alltid på hemsidan. www.tretac.se
Har du någon fråga om detta, välkommen att kontakta oss på info@tretac.se.

Tretac AB
180510