SpellRight2

Programmet som hjälper dig att stava när du ska skriva på engelska.

SpellRight finns nu även för Google Docs!
I Google Docs-versionen kan du få rättningsförslagen översatta till ca 90 andra språk med hjälp av Google Translate. Detta gör att personer med annat modersmål än svenska också har väldigt god nytta av programmet när de skriver på svenska.

Lathund för SpellRight för Google Docs
Manual för SpellRight för Google Docs
Installationsguide för SpellRight för Google Docs i GAFE

SpellRight finns nu även för MAC

Kan man inte använda de engelska program som redan finns? Nej, därför att man som andraspråksanvändare gör lite andra typer av fel och har ett annorlunda ordförråd än engelsktalande personer.

Du som känner till Stava Rätt och Stava Rex, kommer att känna igen dig i Oribi SpellRight 2. Här finns exempelmeningar som hjälper dig att skilja på ord som ”choose”/”chews” och ”right”/”write” och här finns avancerad ordrättning: autentiska stavfel som ”djöni” rättas till ”journey” och felstavningen ”najs” rättas till ”nice”. Programmet innehåller också översättningar på större delen av den engelska ordlistan, för att hjälpa dig att förstå vilka ord som föreslås vid rättning. Oribi SpellRight 2 har dessutom en grammatikkontrolldel, så att du får hjälp med de vanligaste ”svengelska” grammatikfelen.

 

SpellRight rättar text i hela Officepaketet (Word, Excel, Outlook och Powerpoint) och även i Star Office/Open Office

 

Nyheter i SpellRight 2

 

  • Nytt, modernt gränssnitt.
  • Fungerar i Open Office/Star Office/Libre Office samt i klippbordsmiljö (t ex på Facebook och i bloggar).
  • Uppdaterad ordlista med många nya ord. Många av dem är flerordsuttryck, t ex instead of.
  • Ett stort antal nya lättförväxlade ordpar – flera av dem flerordsuttryck som made up/made-up.
  • Ca 8 000 nya exempelmeningar.
  • Smidigare rättning av lättförväxlade ord genom en funktion som är känslig för sammanhang. SpellRight 2 förstår ofta när man stavat rätt på ett lättförväxlat ord, t ex om man skrivit ”It is their car”. I version 1 stannade programmet på their och varnade för lättförväxlat ord (their-there-they’re), oavsett i vilket sammanhang ordet användes.
  • En svensk-engelsk/engelsk-svensk ordbok med definitioner, exempel, information om betydelse, ordklass m m ingår. Man kan söka både på svenska och engelska – och stava fel, naturligtvis.

 

Information om installation för PC

Pages 5 med våra MAC program
Video på hur Pages 5 fungerar med våra program

Ladda ner senaste demoversionen
Manual SpellRight PC
Manual SpellRight MAC

Systemkrav

För Google Docs: Google Chrome browser

PC: Windows 7/Windows 8/Windows 10 med Microsoft Office 2000 eller senare. Pentiumdator eller bättre, cd-rom-enhet, minst 8 Mb ledigt arbetsminne, minst 40 Mb ledigt hårddiskutrymme.
Mac: OS X 10.6 (Snow Leopard) eller senare, cd-rom-enhet, minst 8 Mb ledigt arbetsminne, minst 20 Mb ledigt hårddiskutrymme. SpellRight för Mac fungerar som fristående program tillsammans med Pages ’09 version 4.0 eller senare, Microsoft Word 2008 eller senare.


 

För ytterligare information, pris och beställning, vänligen kontakta oss på info@tretac.se