StavaRex

Stava Rex finns nu även för Google Docs!
I Google Docs-versionen kan du få rättningsförslagen översatta till ca 90 andra språk med hjälp av Google Translate. Detta gör att personer med annat modersmål än svenska också har väldigt god nytta av programmet när de skriver på svenska.
Google Docs-versionen innehåller en högkvalitativ svensk ordbok med definitioner, exempel och ordformer. Ordboken tar även hänsyn till felstavningar vid sökning.

Lathund för Stava Rex för Google Docs
Manual för Stava Rex för Google Docs
Installationsguide för Stava Rex för Google Docs i GAFE

Stava Rex är nästa generation av stavningskontrollen som är utvecklad för dyslektiker och personer med läs- och skrivsvårigheter.

Stava Rex är en förbättrad version med mer möjligheter och är även ett utmärkt verktyg för dig som skriver mycket på svenska. Programmet hittar och rättar fel avsevärt bättre än vanliga rättstavningsprogram.

Stava Rex rättar text i hela Officepaketet (Word, Excel, Outlook och Powerpoint) och även i Star Office/Open Office.

Information om installation för PC

Pages 5 med våra MAC program
Video på hur Pages 5 fungerar med våra program

Ladda ner senaste demoversionen
Manual Stava Rex PC
Manual StavaRex MAC

Systemkrav

För Google Docs: Google Chrome browser

PC: Windows 7/Windows 8/Windows 10 med Microsoft Office 2000 eller senare. Pentiumdator eller bättre, cd-enhet, minst 8 Mb ledigt arbetsminne, minst 20 Mb ledigt hårddiskutrymme.
Mac: Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) eller senare, cd-rom-enhet, minst 8 Mb ledigt arbetsminne, minst 20 Mb ledigt hårddiskutrymme. Fungerar som fristående program tillsammans med Pages ’09, version 4.0 eller senare, Microsoft Word 2008 eller senare.

För ytterligare information, pris och beställning, vänligen kontakta oss på info@tretac.se